Skautské zvesti

Chcete mať pravidelne aktuálne informácie o dianí v Slovenskom skautingu? Odoberajte informačný newsletter Skautské zvesti.

Prihlás sa na odber na www.zvesti.skauting.sk

a už ti nič dôležité zo skautského diania na Slovensku neujde

Pomoc Ukrajine

ako pomôcť v čase vojny našim susedom na Ukrajine rôznou formou - tu kliknutím sa dozvieš viac

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

Chceme, aby každý človek, ktorý zažil skauting, sa snažil, ako najlepšie vie, byť:

Slobodným a rozvinutým človekom,

ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení; ktorý sa neustále zdokonaľuje; ktorý si dokáže nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje schopnosti; na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť.

Duchovne bohatým človekom,

ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu materiálny svet a dávajúcu životu zmysel a smer; ktorý žije podľa nájdených duchovných princípov; ktorý rešpektuje tých, ktorí hľadajú či nachádzajú iné pohľady na duchovnú realitu a čelí fanatizmu či fundamentalizmu, ktorý si cení všetko, čo je dobré vo svete a v ľuďoch okolo neho.

Príjemným človekom,

ktorý berie život pozitívne a s humorom, ktorý je skutočným priateľom; ktorý rešpektuje a bráni práva a dôstojnosť druhých; ktorého napĺňa služba iným; ktorý dokáže svoju rodinu budovať na základe lásky, pravdy, spravodlivosti a vzájomnej pomoci.

Aktívnym členom svojej spoločnosti,

ktorý je oddaný svojej vlasti, kraju, ľuďom a kultúre; ktorý podporuje demokraciu a pluralitu; ktorý chápe politickú dimenziu spoločnosti a hrá aktívnu a konštruktívnu rolu vo verejnom živote, ktorý podporuje toleranciu, mier a medzinárodnú spoluprácu; ktorý je schopný čeliť prejavom rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti; ktorý má rád prírodu a aktívne ju chráni.

Naprieč všetkými vekovými kategóriami podporuje program rozvoj mladých po týchto stránkach. Využíva na to systém postupného zlepšovania sa pomocou rôznych foriem, vždy prispôsobených a atraktívnych pre daný vek.

Bližšie informácie o našom programe nájdete v časti Skauti/Program. Chcete tiež zistiť, čo všetko v skautingu môžete zažiť?

O našom tíme

kto sme a prečo robíme, čo robíme

Vojtech Kolarovič

zborový vodca a Baghíra pri 4. svorke

V skautingu som srdcom od mala, hoci oficiálne som sa stal členom až v dospelosti.
Je to vôňa dobrodružstva, veselý čas s parťákmi, stále nové možnosti učiť sa od skúsenejších... ale pozor! Na pozadí toho všetkého beží výchova: chodníky napredovania od útleho detstva, ktoré (v prípade úspechu) dovedú dieťa až do zrelej dospelosti, následne s možnosťou odovzdávať skúsenosti, vplývať na vlastné deti a zverencov v oddiele. Toto skautské putovanie po chodníku životom ma fascinuje svojím potenciálom. Ku mojej službe patrí koučovať vedúcich, aby sa kompetentne venovali detským zverencom vo svojich oddieloch – teda aj mojim vlastným trom synom 😊.

Veronika Chrvalová

zástupkyňa zborového vodcu a vedenie Predškolákov

Do skautingu som vstúpila v roku 1992 vo veku 12 rokov. Začala som v zbore Vodopád v Žiline. A do nášho trnavského zboru som prišla v roku 2016. Komplexnejší a lepší výchovný systém pre človeka v každom veku nepoznám. Skauting naučí človeka prežiť aj v nekomfortných životných situáciách, vážiť si teplo a sucho domova. Osobne ma naučil skauting vážiť si priateľstvo, dôverovať ľuďom, láske a úcte k prírode a tiež vo mne vždy podporoval a zdravo budoval duchovné smerovanie môjho života. Myslím si, že skauting zo mňa robí lepšieho človeka. Rada doprajem každému, aby si zažil tento životný štýl, lebo je vnútornou radosťou, ktorá dáva zmysel i nádej pre ďalšie generácie.

Tomáš Bošnák

Zástupca pri 4. svorke vĺčat

Som otec, ktorý sa dostal ku skautingu cez svojho syna. Chcel som si vyhradiť na Filipa čas a tak som s ním začal chodiť na výpravy vydier. Neskôr ma Baghíra Vojto požiadal o spoluprácu pri príprave Otvorenia skautského roka a tam niekde začala moja cesta vstupu do skautingu. Nakoniec spolu s prestupom syna ku vĺčatám sa zo mňa stal starý vlk 1. svorky. Skauting je pre mňa skvelá a dobrodružná forma sprevádzania detí v živote.

Pavol Gono

Akela 4. svorky vĺčat

V skautskom hnutí som od roku 2017. Chcem sprevádzať mojich dvoch synov na ceste k dospelosti, a postupom času nielen mojich dvoch synov :) Skauting pre mňa znamená obohacujúci životný štýl.

Juraj Jančovič

Akela 3. svorky vĺčat

Členom skautingu som od roku 2019. Priviedol ma k nemu Pablo, ktorý sa ma opýtal, či by som mu pomohol s vydrím brlohom. Keby som sa pri rozhodovaní riadil iba svojím rozumom, tak by som sa kvôli množstvu času a energie na to potrebnej na to nedal. Našťastie som sa rozhodoval aj srdcom a jeho ponuku prijal. Vďaka tomu zažívam s deťmi v oddiele množstvo čarovných chvíľ, na ktoré nielen ja, ale dúfam že aj ostatní naokolo radi spomínajú.

Kamila Slamková

Shanti pri 3. svorke

V jeseni 2019 ma Pablo a Juraj pozvali pomôcť s deťmi. Je to pre mňa zmysluplne strávený čas v prírode, s ľuďmi, ktorí sú našou budúcnosťou.

Erik Lovás

vodca oddielu skautov a skautiek

Skautingu som sa začal venovať v roku 2014. Hľadal som pre svojho syna to pravé orechové a tak som zavítal za Vojtom, či náhodou nemajú v zbore niečo pre deti vo veku okolo 8 rokov. Na to mi Vojto povedal „keď sa na to dáš, tak budeme mať“ a odvtedy som Akela na plný úväzok. Je úžasné vidieť ako sa z vĺčat stávajú skauti a zo skautov roveri, ktorí nemyslia len na seba, ale najskôr na druhých a som rád, že ich môžem na tejto ceste kúsok sprevádzať.

Miroslava Benedikovičová

Zástupkyňa vodcu oddielu skautov a skautiek

Vladimír Balaj

družina sv. Michala archanjela z obce Modrovka

V skautingu som už od základnej školy. Som vdačný za to, že som mohol detstvo zažiť na skautských táboroch. Dnes sa snažím vychovávať aj svoje deti zážitkovou formou a dopriať im také dobrodružné detstvo, aké som mal vďaka skautingu ja.

Pablo Cantero Guisandez

pomoc pri Predškolákoch

Pochádzam zo Španielska a v skautingu som od roku 2018. Vidím aký má skvelý vplyv na moju dcéru a synov. Rád by som doprial túto radosť aj ostatným rodičom a ich deťom. Chcem dať šancu deťom z mesta, aby boli viac v kontakte s prírodou a inými deťmi. Snažím sa, aby z detí, ktoré sú mi zverené vyrástli raz zodpovední, obetaví a šťastní ľudia.

Blog

Prvé článočky prichádzajú na svet

Kontakt

organizačná jednotka: 16. zbor sv. Filipa Neriho Trnava, Slovenský skauting

Zastúpenie

Mgr. Vojtech Kolarovič– zborový vodca a štatutárny zástupca organizačnej jednotky

Hviezdna 15, 917 01 Trnava

Pošlite odkaz