Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc.

Vianoce sa u skautov spájajú aj s tradíciou roznášania Svetla z Betlehemu. Aj v našom zbore sme sa s radosťou zapojili. Odpálili sme si ho od 88. zboru Štvorlístok a podarilo sa ho rozšíriť v kostoloch u františkánov, u saleziánov na prvej verejnej sv. omši vo vynovenom kostole, v Smoleniciach, Leopoldove a v Malženiciach.

Radi by ste sa dozvedeli o Betlehemskom svetle viac? Legendu a veľa zaujímavých informácií nájdete na stránke betlehemskesvetlo.sk

Categories: Zborové akcie