XXIX. skautské dni v Nitrianskej Blatnici 23. – 24. apríla tento rok prilákali aj oddiel našich predškolákov, ktorí sa nechali zlákať na dobrý guľášik a množstvo hier, ktoré organizátori pre skautov a skautky pripravili. Keďže sme chceli povzbudiť oddiely našich vlčiackych svoriek, prišli sme navštíviť túto prekrásnu, historickú lokalitu v okolí rotundy sv. Juraja aspoň v sobotné popoludnie. Rodinky predškolákov strávili spolu krásny slnečný čas, deti sa vytešili, vyšantili na okolitých lúkach. Keďže sme videli celý konvoj prichádzajúcej techniky RSTV, vedeli sme, že v nedeľu nás čaká priamy prenos sv. omše z púte, ktorá sa tu okolo sviatku sv. Juraja pravidelne koná. Mnohé rodinky túto šancu vo svojich domácnostiach v nedeľu aj využili.
Verča

Categories: Zborové akcie