Betlehemské svetlo na Kopánke

by
18 18 people viewed this event.

Ahoj priatelia 😉

pozývame Vás a Vaše rodiny zažiť si spolu prinesenie Betlehemského svetla na piatkovú mládežnícku sv. omšu u saleziánov na Kopánke o 18:00.
Stretneme sa o 17:45 vo vestibule kostola. 
Sedieť budeme potom v kostole vpredu, kde aj budeme držať čestnú stráž.
Tešíme sa na Vás všetkých! 😊

Vojto a tím vodcov

PS: Pre informáciu – Betlehemské svetlo prinášame aj na nasledovných sv. omšiach:
22.12. o 18:00 u františkánov
24.12. o 8:00 v Leopoldove
24.12. o 8:00 v Smoleniciach

To register for this event email your details to 16zbor@skauting.sk

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2022-12-23 @ 17:45 to
2022-12-23 @ 19:00

Share With Friends

Categories: