Spolu so školským rokom končia cezročné činnosti skautských oddielov a začína sa prázdninový režim plný dobrodružstiev prežívaných na letných skautských táboroch. Tento rok sme ukončili v duchu gréckych bájí a mýtov, ktoré nám pootvorili aj tému skautského letného tábora – staroveké Grécko. 


Categories: Zborové akcie